หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 24 งาน

1. ผู้ช่วยผู้จัการฝ่ายบัญชีการเงิน

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

- ทำภาษีของบริษัทฯ และยื่นสรรพากร
- สรุปรายงานและงบการเงินให้กับผู้จัดการฝ่าย
- รายงานประมาณการค่า
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ช่างเทคนิค , ผู้ช่วยช่างเทคนิค

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

- ซ่อมเครื่องกำเนิดโอโซน MBDAF
- PM เครื่องกำเนิดโอโซน MBDAF
- ช่วย Support งานวิศวกรบริการ
- ปฏิ
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. สั่งซื้อวัตถุดิบ Raw Mat ต่างประเทศ
2. ติดตามการจัดส่งวัตถุดิบของ Supplier ต่างประเทศ
3. ติดตาม
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 18000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. วิศวกรจัดหา

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. จัดหาวัตถุดิบตามความต้องการ
2. สามารถเปรียบเทียบสเปคและอ่านสเปคเข้าใจ
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 12000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. วิศวกรเขียนแบบ

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. เขียนแบบงานเครื่องกลได้
2. ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้าแผนก/วิศวกรประกันคุณภาพวัตถุดิบ/ช่างเทคนิค RMQA

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

- จัดหาและอนุมัติวัตถุดิบตัวใหม่
- ทบทวนการตรวจสอบการได้รับมอบวัตถุดิบให้อยู่ภายใน Spec ที่ต้องการ
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 15000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. วิศวกร/ช่างเทคนิค

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. ดูแลและ PM ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ติดตั้งอยู่ในบริษัทซีเกท ตามรอบระยะเวลา
2. รายงานและสรุปรายงานผล
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 20000+
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. หัวหน้าแผนกขายโครงการ

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. ดูและควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน
2. ดูและงานขายผลิตภัณฑ์โครงการ
3. ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 20000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. วิศกรกระบวนการผลิต

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

- จัดการออกแบบกระบวนการผลิต , จัดทำ WI วิธีการทำงานในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในแต่ละกระบวนกา วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 16,000
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. ดูแลรักษา Computer ทั้งด้าน Hardware และ Software ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. ตรวจสอบแก้ไข Softw
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 15000
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. วิศวกรขายต่างประเทศ

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. ประมาณการยอดขายได้อย่างแม่นยำ
2. สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
3. วางแผนและร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับลูกค้
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 40000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานขับรถส่งของ

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. ส่งผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
2. วิ่งเอกสารวางบิล - รับเช็ค
3. ดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ของแผนกบุ
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 10000.-
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้จัดการลูกค้าหลักและลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. ประมาณการยอดขายและความต้องการของลูกค้า
2. ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ key Account ให
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 25000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Project Manager

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. สามารถออกแบบโครงสร้างและระบบสุขาภิบาลต่างๆ
2. ดูแลและควบคุมระบบและประมาณการโครงการได้
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 30000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. วิศวกรโยธา

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. เขียนแบบงานโครงสร้าง
2. ประมาณราคางานตามโครงสร้างที่ออกแบบ
3. ควบคุมผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบ
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 20000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. วิศวกรบริการ

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. งานติดตั้งใหม่ จัดทำแผนการติดตั้ง ติดตั้งตามแผนที่กำหนด
2. บริการหลังการขาย
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน 15000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

- ควบคุมเครื่องมือทดสอบในกระบวนการผลิต
- ออกแบบสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือ Automation/Jig/Fixture เพื
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 18000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ผู้จัดการสินค้าโอโซน/Technical Support Product Ozone

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. สนับข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์กับที่ปรึกษาและลูกค้า
2. นำเสนองานงานออกแบบและประเมินร
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 40000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. วิศวกรวิจัยและพัฒนา

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. ออกแบบวงจรพิมพ์ PCB
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์
3. เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 5
เงินเดือน 16000+
จังหวัด สุพรรณบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. วิศวกรสิ่งแวดล้อม/เคมี/สุขาภิบาล/วิทยาศาสตร์/เคมี

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. เก็บตัวอย่างน้ำจากลูกค้า
2. ดำเนินการตรวจวัดค่าน้ำและสรุปรายงาน
3. สำรวจหน้างาน ทำการทดลอง สรุป
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 20000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. หัวหน้าแผนกติดตั้งและบริการ

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. ควบคุมดูแลบริการลูกค้าหลังการขาย
2. ควบคุมดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์
3. ควบคุมูแลซ่อมบำรุงตามระยะเ
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 40000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. ประสานงานการออกบูธตามงาน Evant
2. ดูแลกิจกรรม, โบว์ชัวร์ส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน 15000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. วิศวกรขาย

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานลูกค้า
2. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
3. ติดตามงานและดูแลลู
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 3
เงินเดือน 15000+
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ หนองแขม บางแค
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. Project Manager

บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

1. มีประสบการณ์ออกแบบและควบคุมโครงการ
2. มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง
วันที่ 19 ม.ค. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน 30000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี